Modlitwa o radość

Dla szczęścia stworzyłeś
		każdego człowieka
wszechmogący Boże
(sam to powiedziałeś)

Wołam więc uparcie - 
	rękę swą wyciągnij,
niech zwycięża radość
	w świecie pełnym smutku.

Wszystko możesz zmienić...
	nieszczęście zatrzymać,
		zagrozić piorunem,
		lub Anioła wysłać.

Okazuj swą wszechmoc
	- wciąż o to prosimy...

Władzy nad tym światem
nie zostawiaj ludziom.