Zamilknąć...

Aby mędrcem zostać,
musisz umieć słuchać,
przyznać się, że nie wiesz,
wszystkiego nie umiesz.

Żeby dobrze mówić,
powinieneś milczeć,
mało słów używać,
mądrzejszych szanować.

Niech twoje mówienie
nie będzie gadaniem,
co męczy, zanudza,
do kłótni prowadzi...

Wiele już w swym życiu 
	mądrości słuchałem...
Więc przewrotnie pytam
(choć głośno nie powiem)
tak dużo przemówień,
ale właśnie – po co?