Może się to udać?

Miejcie w sercach miłość.
Szanujcie każdego,
       nawet nieprzyjaciół!

Czy może się udać,
   stać nas będzie na to?
ON rzeknie: próbujcie.

Kochajcie swych wrogów.
  Zły świat przemieniajcie
          swą doskonałością...
Bądźcie tacy święci,
     jak ojciec wasz w niebie.
Niech świeci w was światło
          miłości prawdziwej.

Wasze dobre czyny
      niechaj zawstydzają...
        (nawet tych złośliwych,
         co już się nie wstydzą)

Niech zobaczą świętość
      w zwykłym waszym życiu
i niech podziwiają...
Niech Boga chcą chwalić,
         że są tacy ludzie.

Być może – zapragną
           dobro naśladować...