W pamięci zapisane...

To co się zdarzyło,
    zostaje w pamięci
i po wielu latach
    żywe pozostaje…

Pamięć zapisuje
    wszystkie wydarzenia,
       rozmowy, spojrzenia,
           konflikty, czułości…

Bywa tak – ktoś powie -
    nawet coś ważnego
    będzie zapomniane,
lecz serce zapisze
i kiedyś przypomni.

Niektórych wydarzeń
zapomnieć się nie da
   - kierunek nadają
    naszemu myśleniu,
    naszej tożsamości.