Kiedyś się zdarzyło...
Nawet uwierzyłeś
	w swą „szczęśliwą gwiazdę”,
że za swoją dobroć 
	uznanie dostaniesz...
że ktoś cię polubi,
	potrafi zrozumieć
	i nie wykorzysta
		twej wiary w człowieka.
gdy miłość okażesz - 
    miłość też otrzymasz...

Życie jest brutalne,
	nie lubi czułości...
gdy jesteś wrażliwy,
	na pewno cię zrani,
	na margines rzuci.

Szlachetność chcesz dawać...
	„za mało” - wykrzyczą,
gwałtem coś zabierzesz
	wtedy zrozumieją.

Subtelnej miłości...
	powiedzą, że nie chcą.