Więcej niż "ego"
Człowiek, co szczęśliwy,
		czy może być smutny?
			potrafi się wzruszyć,
				o innych pomyśleć...

Gdy widzi coś złego,
		niezgodę,
			nieprawość,
	że świat wciąż nie idzie
				w kierunku miłości...
	czy umie zapłakać?
	  wznieść się ponad „ego”,
	  na chwilę zapomnieć
	   o swoich sukcesach.

Czy człowiek zmartwiony
		może być radosny?
	gdy kłopoty trapią,
		a nieszczęście ściga,
	gdy ludzie złośliwi
		zaszkodzić mu zechcą,
potrafi mieć humor,
		jeszcze się uśmiechać...

Człowiek, gdy bogaty,
	dóbr ma pod dostatkiem,
	  martwić się nie musi
		o swą egzystencję...
umie się pochylić
	  nad krzywdą bliźniego,
gdy biednego widzi,
	  czy zechce mu pomóc...

Gdy się zdenerwujesz,
	potrafisz nie bluźnić?
	cierpliwie, z mądrością,
		złość innych powstrzymać.

Czy stać ciebie na to,
	by mieć więcej ducha
	  niż zmysłów,
	    agresji,
	      lęku,
	        gniewu,
	          smutku...
czy twoja depresja,
	nie zniszczy nadziei?

Chyba nie pozwolisz,
	by jakieś obsesje
			pozostały w sercu,
	by wygasła miłość,
		którą przecież płoniesz...
		której przecież pragniesz.

Nie wiem, czy mam prawo
	zadawać pytania,
		odpowiedzi żądać...

Jedno wiem na pewno - 
człowiek wszystko może,
	człowiek umie wszystko
		może się załamać,
				zatracić zupełnie,
				(człowieczeństwo zgubić).
		może też mieć skrzydła
				do wspaniałych lotów
				(zwyciężać i tworzyć)