Świat nie jest zły...

Świat nie jest wcale zły...
     śpiewają poeci,
     mówią tak szaleńcy,
     a także rozsądni, zwykli mądrzy ludzie.

Zdarzają się tacy,
co człowieka widzą, nawet gdy zawinił
                       i skompromitował.

Tacy wciąż istnieją,
     w miłość zawsze wierzą,
     żart dobry odróżnią od krzywdy i złości -
     życzliwie ocenią.

Znajdziesz gdzieś takiego,
     zechce cię zrozumieć,
     mądrą da ci radę, odwagą napełni.

Zawsze będą tacy,
     za darmo coś zrobią,
     z uśmiechem pomogą, bezinteresownie.
                     i nic za to nie chcą,
                     nic za to nie musisz...

Dobrze, że są tacy
     (podobno dość rzadko)
     co nic nie powiedzą nawet gdy ich zmartwisz
                       i może obrazisz...

Dopóki są tacy,
     żyć można na świecie
     i cieszyć się można, że dobro istnieje...
                 "świat nie jest taki zły..."
                 - też można zaśpiewać.