Nakazałeś kochać
Któryś stworzył wszechświat,
		jesteś Wszechmogący,
		Opatrzność zapewniasz,
kochasz to, coś stworzył...

Wiele jest nieszczęścia.
	Tak dużo złych ludzi...
Czemu im pozwalasz?
	narzekamy sobie.

Nie staniesz na czele
	naszych sił karzących?
Przewrotnych nie zniszczysz?

A Ty – mówisz:
			Kochaj...